شنبه , 25 آذر 96

قوانین و مقررات

- هزینه های پست و ارسال بسته ها به صورت نسبی و حداقل درنظر گرفته شده است.
- تمام تلاش ما این است که سفارشات ثبتی شما حداکثر سه روز کاری پس از ثبت، آماده ارسال شود.
- درصورت موجود نبودن هر کدام از محصولات، از طریق تلفن یا ایمیل با فردی که سفارش را ثبت کرده چک شده و کسب تکلیف می شود.


پیگیری سفارشات
شماره سفارش


اطلاعات